Wachtregeling Apotheek Vynckier

Zowel voor uw als voor onze veiligheid gebruiken we bij Apotheek Vynckier een Medisafe tijdens de wachtdienst. Dit is een veiligheidsluik waarlangs u uw voorschrift kan deponeren en u ook uw nodige medicatie ontvangt.  Via een parlofoon wordt u het apothekersadvies voor de benodigde geneesmiddelen meegegeven. Betaling is enkel mogelijk in cash geld. Vergeet zeker uw SIS-kaart niet!
De bel en de Medisafe bevinden zich links van de apotheek, in de zijgevel aan de garagepoort. Hier staat u tevens beschut tegen eventuele regen en wind.

Wachtdienst

Zoek een apotheek met wachtdienst in uw buurt: www.apotheek.be

Nuttige telefoonnummers

Antigifcentrum: 070/245 245
Dopinglijn: 078/15 35 45
Diabetes info lijn: 0800/96 333
Kankerfoon: 078/150 151
Tabakstoplijn: 0800/11 100
Teleonthaal: 106
Wachtdienst apotheek: 0903/922 48

Huisarts van wacht

Doe enkel een beroep op de huisartsenwachtdienst bij afwezigheid van uw huisarts en bij dringende problemen. Klik op het logo hiernaast om onmiddellijk toegang te krijgen tot de wachtdienstregeling van de huisartsen.

Tandarts van wacht


Dringend een tandarts nodig? Buiten de gewone werkuren van uw tandarts? Klik op het logo hiernaast om de tandarts van wacht te kennen.